Poznaj profesjonalnego rzeczoznawcę w Warszawie

Zawód rzeczoznawcy majątkowego, jaką drogę należy przejść aby nim zostać oraz jakie obowiązki i korzyści niesie ze sobą ta profesja.
Aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego należy zdobyć wyższe wykształcenie w zakresie prawniczym, technicznym bądź ekonomicznym bądź ukończyć studia podyplomowe o tych samych zakresach oraz oczywiście ukończyć roczne zawodowe. Posiadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego skutkuje wpisem do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Od tej pory wycena komercyjnych nieruchomości staje się dla takiej osoby normą, chociaż nie oszukujmy się iż jest to łatwy kawałek chleba.

Jest to spowodowane faktem iż wiodącą zasadą jaką powinien przestrzegać każdy dobry majątkowy rzeczoznawca to działanie w pełni niezależnie od woli zainteresowanych, w sposób obiektywny. Wspomniana obiektywność i niezawisłość tego zawodu to główna różnica pomiędzy rzeczoznawcami majątkowymi a pośrednikami czy zarządcami nieruchomościami. Poza jasnym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jakim jest wycena nieruchomości, musi on również przedstawić jakie i komu przysługują prawa do tej nieruchomości. W dodatku musi ujawnić czynniki na rynku wraz z ich analizą które mają wpływ na finalną cenę omawianej nieruchomości. Jeśli niestety w grę wchodzi zawsze jest pokusa aby delikatnie minąć się z prawdą i w ten sposób zdobyć korzyści od jednej ze stron zainteresowanych danym opracowaniem.

Podsumowując, zawód rzeczoznawcy majątkowego powinien być zawodem o dużym zaufaniu społecznym gdyż w większości przypadków porusza sprawy mające znaczny wpływ na całe życie zainteresowanych. I tylko o samych rzeczoznawców zależy czy takie zaufanie w społeczeństwie będą budzić.