Profesjonalny rzeczoznawca majątkowy w stolicy

Zawód rzeczoznawcy majątkowego, co trzeba uczynić aby nim zostać oraz jakie wymagania i przywileje niesie ze sobą ta profesja.
Aby mieć uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego trzeba zdobyć wyższe wykształcenie w zakresie prawniczym, technicznym bądź ekonomicznym bądź ukończyć studia podyplomowe o tych samych zakresach oraz oczywiście zaliczyć roczne praktyki zawodowe. Zdobycie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego skutkuje wpisem do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Od tej pory wycena komercyjnych nieruchomości staje się dla takiej osoby chlebem powszednim, chociaż nie oszukujmy się iż jest to prosty kawałek chleba.

Wynika to z faktu iż generalną zasadą jaką powinien kierować się każdy dobry rzeczoznawca majątkowy to działanie w pełni niezależnie od woli stron, w sposób obiektywny. Wspomniana obiektywność i niezawisłość tego zawodu to podstawowa różnica między rzeczoznawcami majątkowymi a pośrednikami oraz zarządcami nieruchomościami. Poza jasnym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jakim jest wycena nieruchomości, musi on również ustalić jakie i komu przysługują prawa do tej nieruchomości. W dodatku musi wyłonić czynniki rynkowe wraz z ich analizą które mają wpływ na cenę opisywanej nieruchomości. Niestety jeśli w grę wchodzi zawsze jest pokusa aby choć trochę minąć się z prawdą i w ten sposób uzyskać korzyści od jednej ze stron zainteresowanych danym sprawozdaniem.

Podsumowując, zawód rzeczoznawcy majątkowego musi być zawodem o wysokim zaufaniu społecznym gdyż często porusza kwestie mające wpływ na całe życie zainteresowanych. I tylko o samych rzeczoznawców zależy czy takie zaufanie w społeczeństwie będą wzbudzać.