Reguły w gospodarstwie ekologicznym

W współczesnych czasach coraz poważniejszym zaciekawieniem cieszy się rolnictwo ekologiczne. Jest to system gospodarowania, gdzie maksymalnie odgradzamy się od zewnętrznych nakładów, odwracając się znowu w kierunku natury. W gospodarstwie ekologicznym staramy się wzmocnić naturalne procesy produkcyjne i czerpać z nich maksymalnie dużo korzyści www.alimabis.com.pl.

W gospodarstwie ekologicznym do minimum blokuje się przemysłowe środki produkcji, próbując jak najbardziej naśladować naturalny przepływ materii w środowisku. Wśród głównych skutków takiego gospodarowania jest utrwalenie pożytecznego poziomu próchnicy, zatem troszczenie się o różnorodność biologiczną oraz żyzność gleby. W jakimkolwiek gospodarstwie ekologicznym dążymy do tego, by obieg substancji w gospodarstwie był zamknięty. Doprowadzić do takiego rezultatu ma m.in. zrównoważenie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Istnieje jeszcze jedna myśl przyświecająca rolnictwu ekologicznemu – pozyskiwane artykuły powinny mieć jak najznaczniejszą jakość biologiczną, co dla klientów znaczy zdrowe warzywa, mięso lub nabiał. By zyskać pewność, że gospodarstwo spełnia wszelkie wymogi najlepszym rozwiązaniem jest zweryfikować jego certyfikat, są to państwowe dokumenty, zaś zyskać je można jedynie po kilku latach przychylnego środowisku zarządzania gospodarstwem. W gospodarstwach ekologicznych używane są wyłącznie naturalne nawozy, ochrona roślin polega przede wszystkim na pogłębianiu ich własnej odporności, a ponadto doborze najmniej delikatnych gatunków, natomiast w hodowli zwierząt wykorzystywane są klasyczne pasze i stary wypas. Wykorzystuje się tu co najważniejsze klasyczne metody uprawy i hodowli, by uzyskać najznakomitszą jakość produkcji oraz ograniczyć szkodliwy wpływ na naturalne otoczenie i zdrowie człowieka.